More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!

O projekcie

AS KIER UMK - Staż zawodowy jako dostosowanie studentów i absolwentów Wydział Chemii UMK do wymogów rynku pracy zgodnie z KIERunkiem studiów.

Celem projektu jest ułatwienie jego uczestnikom dostępu do rynku pracy przez wielostronne rozwinięcie kluczowych kompetencji odpowiadających potrzebom nowoczesnej gospodarki oraz społeczeństwa. Projekt zmierza też do wzbogacenia zakresu kompetencji zawodowych u studentów Wydziału Chemii UMK w celu pokonania barier ograniczających dostęp do rynku pracy.

Projekt skierowany jest do studentów 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych S1 i S2 i zachęca do podjęcia 3 miesięcznego płatnego stażu uzależnionego od kierunku studiów w okresie od czerwca do września 2018 i od czerwca do września 2019, czyli 360 godzin doświadczenia zawodowego, tak cenionego na starcie poszukiwania stałej pracy po studiach.


Jeżeli jesteś studentem jednego z kierunków:

  • CHEMIA
  • CHEMIA KOSMETYCZNA
  • CHEMIA KRYMINALISTYCZNA
  • CHEMIA MEDYCZNA
  • CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI - OD 4 SEMESTRU

to jesteś zaproszony do Projektu AS KIER! Staż można odbyć w dowolnym miejscu w kraju.

Oferta projektu w skrócie:1
około 6000 zł
Stypendium dla stażysty
2
około 900 zł na stażystę
Wynagrodzenie dla opiekuna staży
u pracodawcy
3
około 100 zł
Ubezpieczenie stażysty


4
około 1080 zł na miesiąc
Miesięczna kwota na zakwaterowanie dla stażystów mieszkających ponad 50 km od miejsca stażu
5
około 120 zł
Koszty dojazdu do / z miejsca odbywania stażu
PROJEKT NR POWR.03.01.00-00-SO43/17 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość ogólna projektu: 1 961 573,28 zł
Wartość dofinansowania z Funduszu Społecznego Unii Europejskiej: 1 902 726,07 zł

Regulamin Projektu AS KIER (pobierz)