Harmonogram

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019


2018: Marzec - Kwiecień - Maj

Nabór firm do realizacji staży 2018


2018: Marzec - Kwiecień - Maj

Rekrutacja stażystów 2018


2018: Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień

Realizacja staży 2018 (3 miesiące x 120 godzin)


2018: Październik - Listopad - Grudzień

Etapowa ocena staży 2018


2019: Marzec - Kwiecień - Maj

Nabór firm do realizacji staży 2019


2019: Marzec - Kwiecień - Maj

Rekrutacja stażystów 2019


2019: Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień

Realizacja staży 2019


2019: Październik - Listopad - Grudzień

Etapowa 2019 i całościowa ocena staży 2018-2019