Komunikaty

31 września br. zakończylismy realizację staży 2019, obecnie od uczestników projektu zbieramy informacje nt. ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie:

- status na rynku pracy w okresie do 4 (czterech) tygodni od zakończenia udziału w projekcie

- status na rynku pracy w okresie do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia udziału w projekcie

Ankiety: (Monitoring rezultatów staży)

Rozpoczęła się rekrutacja na 3-miesięczne staże, które odbędą się latem 2019 (2 rok Projektu AS KIER) i potrwa do maja 2019. Zapisy w Biurze Projektu – pokój Nr 7 na Wydziale Chemii.

Obecnie odbywa się wstępna rekrutacja do Projektu AS KIER, a formalna rekrutacja rozpocznie się po zatwierdzeniu dokumentów przez władze UMK.